Zgłoś nadużycie

Zasady funkcjonowania Formularza Zgłaszania Nadużyć:

 • Zgłoszenia dokonywane za pomocą formularza są bezzwłocznie i automatycznie przesyłane na dedykowany adres e-mail.
 • Domyślnym adresatem zgłoszeń jest Dyrektor ds. Zgodności, jeśli zgłoszenie dotyczy naruszeń dokonywanych przez Zarząd, wówczas kierowane jest do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 • W celu umożliwienia zbadania i podjęcia właściwej reakcji na zgłoszenie, powinno ono zawierać przynajmniej następujące elementy:
  • rodzaj nieprawidłowości;
  • opis i data zdarzenia oraz okoliczności jego zajścia;
  • osoby zaangażowane w zgłaszana nieprawidłowość;
  • o ile jest taka możliwość, wskazywać na dokumenty lub inne informacje, które mogą potwierdzić nieprawidłowość.
 • Strona z formularzem nie posiada żadnych wbudowanych mechanizmów umożliwiających identyfikację nadawcy.
 • Formularz umożliwia dokonywanie zgłoszeń w sposób anonimowy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że dobrowolne pozostawienie danych kontaktowych przez nadawcę zgłoszenia umożliwiłoby powiadomienie nadawcy o sposobie załatwienia sprawy, oraz ewentualny kontakt w sytuacji, gdy do rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia potrzebne są dodatkowe informacje.