O Molecure S.A.

Molecure to firma biotechnologiczna  odkrywająca i rozwijająca leki, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Nasza bogata ekspertyza wewnętrzna umożliwiła nam współpracę z najlepszymi światowymi jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi w celu uzyskania dostępu do nowych, niezbadanych celów biologicznych.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio ośmiu odrębnych programów badawczych przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Rutgers, Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii (VIB) w Gandawie, Uniwersytetu Michigan oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej  w Warszawie (MIBMiK) który posiada ekspertyzę w badaniu struktury i funkcji RNA.

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie podwójny inhibitor chitynaz do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc, który rozpoczął badania kliniczne II fazy u pacjentów z sarkoidozą w marcu 2024 roku.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, będący na etapie I fazy rozwoju klinicznego.

Siedziba i laboratoria firmy Molecure znajdują się w Warszawie, a dodatkowe laboratoria mieszczą się w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

O Molecure S.A.

Poznaj nas

Kadra zarządzająca

Nasz zespół zarządzający łączy unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej i badań translacyjnych z doświadczeniem biznesowym. Z pasją eksplorujemy nieodkryte dotąd obszary wiedzy.

Zarząd

Marcin Jan Szumowski

PREZES ZARZĄDU, CEO

Sławomir Piotr Broniarek

CZŁONEK ZARZĄDU, CFO

Zbigniew Zasłona

CZŁONEK ZARZĄDU, CSO

Agnieszka Rajczuk-Szczepańska

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR HR

Samson Fung

CZŁONEK ZARZĄDU, CMO

Rada Nadzorcza

Paul Van der Horst, PhD

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Tomasz Piec

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Agnieszka Motyl, MD, PhD

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Nancy Van Osselaer, PhD

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Paweł Trawkowski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Zespół Zarządzający

Jacek Olczak

DYREKTOR CHEMII MEDYCZNEJ

Adam Gołębiowski

SENIOR RESEARCH FELLOW

Marta Dudek

DYREKTOR MEDYCZNY

Marta Borkowska

DYREKTOR BIURA ZARZĄDU

Rada Naukowa

Bart Lambrecht

MD, PhD

Nancy Van Osselaer, PhD

Członek Rady Nadzorczej

Reynold A. Panettieri Jr.

MD, PhD

Douglas Hay

PhD

Rafał Krenke

MD, PhD

Luke O’Neill

PhD