Kontakt

    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

    use 2 fingers to move and
    3 for scale

    Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000657123, NIP: 7282789248, REGON: 101380757, BDO: 000127322. Wysokość kapitału zakładowego: 168 360,00 PLN.