Współprace badawcze

Firma Molecure angażuje się we współpracę z wiodącymi jednostkami badawczymi na świecie we wspólnej walce z poważnymi chorobami. W ramach tych partnerstw staramy się wykorzystać naszą głęboką ekspertyzę naukową w zakresie onkologii, chorób włóknieniowych i zapalnych oraz doświadczenie w odkrywaniu i rozwoju nowych leków wraz z możliwościami naszych partnerów w zakresie identyfikacji nowych celów terapeutycznych i związków wiodących, aby rozszerzyć i rozwinąć nasze portfolio nowych programów badań nad małymi cząsteczkami modulującymi trudne cele białkowe z potencjałem opracowania nowych terapii.

Udzielone licencje

Firma Molecure kładzie duży nacisk na współpracę partnerską z firmami i organizacjami, których mocne strony uzupełniają jej własne kompetencje.

W 2020 r. firma Molecure zawarła z Galapagos wyłączną umowę partnerską o wysokiej wartości dotyczącą OATD-01/GLPG4716, pierwszego w swojej klasie doustnego inhibitora CHIT1 do zastosowania w leczeniu idiopatycznym włóknieniu płuc (IPF), co dodatkowo potwierdza nasze mocne strony w zakresie chemii medycznej i pierwszej/najlepszej w swojej klasie jakości badań naukowych.

OATD-01/GLPG4716 wykazał skuteczność w wielu przedklinicznych modelach chorób zapalnych i włóknieniowych, a w badaniach fazy I był bezpieczny i dobrze tolerowany przez zdrowych ochotników. Obecnie trwają przygotowywania do rozpoczęcia badania klinicznego fazy II OATD-01/GLPG4716 u pacjentów z IPF.

Licencjonowanie

W marcu 2022 roku firma Molecure zawarła umowę opcji na licencję z Innovation Partnerships na Uniwersytecie Michigan w celu opracowania nowych, małocząsteczkowych inhibitorów nieujawnionego celu terapeutycznego w leczeniu chorób włóknieniowych. Związki wyjściowe zostały stworzone i wstępnie zwalidowane w wyniku długotrwałej współpracy badawczej z Michigan State University (MSU).  Michigan State University (MSU).

This site is registered on wpml.org as a development site.