ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2019 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

informujemy, że termin składania ofert cenowych w konkursie:
NR 4/2019 – IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG/SARCO
Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

zostaje przesunięty z 28.01.2019 na 01.02.2019 godzina 23.59.
Jednocześnie informujemy, że czas na zadawanie pytań w zakresie przedmiotu zamówienia oraz w zakresie formalnych zapisów zaproszenia zostaje przesunięty z 23.01.2019 godzina 15.00 na 25.01.2019 godzina 15.00.

Poniżej znajduje się obowiązująca wersja Zapytania. Załączniki do Zapytania pozostają bez zmian.

Zapytanie ofertowe 4_2019_zmiana terminu

4_2019_pytania do konkursu

4_2019_pytania do konkursu