ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 9/2022–DUBs – Sukcesywna dostawa kitów do izolacji RNA i oczyszczania DNA

W związku z realizacją projektu:
⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności:

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa kitów do izolacji RNA i oczyszczania DNA, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 7 miesięcy od daty podpisania umowy.