ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 83/2019 – IPF/YKL-40/ARG/SARCO- zestawy ELISA do detekcji mysich i ludzkich białek

W związku z realizacją projektów:
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)
współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu (współfinansowanego ze środków krajowych):
SARCO: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY KANDYDATA NA LEK OATD-01, DO STOSOWANIA U PACJENTÓW Z SARKOIDOZĄ”, w ramach naboru w konkursie Ścieżka dla Mazowsza/2019 (MAZOWSZE/0128/19)
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywną dostawę zestawów ELISA do detekcji mysich i ludzkich białek (z samodzielnym opłaszczaniem płytek) przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

83_2019_zapytanie

83_2019_załączniki