ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 8/2022 – YKL-40/ARG/DUBs – Sukcesywna dostawa kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash

W związku z realizacją projektów:
⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII RZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
⎯ ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności:

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash, kompatybilnych z aparatem Büchi Reveleris X2 oraz z aparatami CombiFlash NextGen 300 i 300+ przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy z możliwością przedłużenia maksymalnie do 31.12.2023 r.