ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 76/2019 – DUBs – krystalografia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 76/2019- DUBs – krystalografia

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:

DUBs: POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługa badawcza polegającej na otrzymaniu wysokooczyszczonych deubikwitynaz oraz analizy strukturalnej 10 wariantów oddziaływań uzyskanego białka w kompleksie z kluczowymi związkami w programie

76_2019_zalacznik 5 CDA

76_2019_Załączniki_1_2_3_4

76_2019_Zapytanie