ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 73/2018 – ARG – plan rozwoju leku oraz streszczenie badania klinicznego

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Przygotowanie planu rozwoju leku (DDP) dla związku OATD-02 oraz streszczenia protokołu badania klinicznego 1 fazy do oceny preparatu OATD-02 w monoterapii oraz w terapii skojarzonej z molekularnymi terapiami celowanymi, u pacjentów z zaawansowanymi / przerzutowymi guzami litymi.

Zapytanie ofertowe 73_2018

Załączniki do zapytania 73_2018