ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 71/2018 – IBD/IPF – zestawy do immunohistochemii

W związku z realizacją projektu:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w zestawy do immunohistochemii bazujące na reakcji HRP-DAB na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zapytanie ofertowe 71_2018

71_2018_załączniki_1_2_3_4