ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 66/2020-ARG-Usługa badawcza w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych jednego drobnocząsteczkowego związku w kierunku bycia substratem dla czterech ludzkich transporterów błonowych: CAT1, ATB0 +, BAT1 i PEPT1

W związku z realizacją projektu:
ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługę badawczą w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych jednego drobnocząsteczkowego związku w kierunku bycia substratem dla czterech ludzkich transporterów błonowych: CAT1, ATB0 +, BAT1 i PEPT1.

66_2020_Zapytanie

66_2020_Załączniki_1_2_3_4