ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 60/2020 – YKL-40 – Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych i translacyjnych – aktualizacja z dnia 27.10.2020

W związku z realizacją projektu:
⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych i translacyjnych, w tym roli białek CHIT3L1 (YKL-40) oraz CHIT1 w chorobach płuc, szczególnie we włóknieniu płuc (m.in. po przebytym COVID-19) oraz efektu leczniczego rozwijanych cząsteczek OAT.

60_2020_zapytanie

60_2020_załączniki_1_2_3_4_PL

W dniu 27 października 2020 Zamawiający wprowadza zmianę dotyczącą wydłużenia terminu składania ofert. Zmianę zaznaczono na czerwono. Załączniki nie zostały zmienione.

60_2020_zapytanie_aktualizacja_27.10.2020