ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 47/2021–DUBs – Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa – AKTUALIZACJA z dn. 20.01.2022

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

47_2021_DUBs_zapytanie

47_2021_DUBs_zalaczniki

W dniu 20.01.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania oraz Załącznika nr 1 polegającej na zmianie terminu realizacji z 2 miesięcy od daty podpisania umowy na okres od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 r. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym i odpowiednio przekreślone. Termin na składanie ofert został wydłużony do 28 stycznia 2022.

47_2021_DUBs_zapytanie_aktualizacja 20.01.2022

47_2021_DUBs_zalaczniki_aktualizacja 20.01.2022