ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 37/2021-DUBs-Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej przez 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej przez 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

37_2021_DUBs_Zapytanie

37_2021_Załączniki_1_2_3_4