ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 36/2020-SARCO – Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne

W związku z realizacją projektu:

„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19)

w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby badań in vivo przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zapytanie 36_2020_SARCO

Załączniki_36_2020_SARCO