ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 30/2023-DUBs – Usługa badawcza in vivo w mysim modelu białaczki wywodzącej się z limfocytów B

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu części in vivo badania aktywności biologicznej inhibitorów deubikwitynaz w mysim modelu białaczki wywodzącej się z limfocytów B.

30_2023_Zapytanie

30_2023_Załączniki_1_2_3_4

30_2023_Załącznik_5