ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 29/2019 – DUBs – usługa badawcza

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:

DUBs – POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługa badawcza polegającej na określeniu stopnia inhibicji deubkwitynaz dla 10 związków w panelu deubikwitynaz (40 enzymów pochodzących z tzw. deconjugating enzymes superfamily),
w pojedynczym, ustalonym przez OAT stężeniu (10-100 µM), przynajmniej w dwóch powtórzeniach.

29_2019_zapytanie

29_2019_załączniki_1_2_3_4_PL