ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 28/2021-DUBs-Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę wybranych testów Elisa przez okres 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

28_2021_zapytanie

28_2021_załączniki