ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 23/2022-DUBs – Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium łódzkiego w gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium łódzkiego w gazy techniczne i gazy specjalnego przeznaczenia przez okres 6 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

23_2022_Zapytanie

23_2022_Załączniki_1_2_3_4

W dniu 12.12.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji zapytania oraz załącznika 1 w zakresie zapotrzebowania na pozycję 2 (tlen 4.5). Prawidłowa wartość to  10,7 m3. Zmiana została zaznaczona kolorem czerwonym. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

23_2022_Zapytanie_aktualizacja 12.12.2022

23_2022_Załączniki_1_2_3_4_aktualizacja 12.12.2022