ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 21/2020 – DUBs – Zakup zestawu chromatografów Flash

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zakup zestawu chromatografów Flash wg załączonej specyfikacji. Specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w treści dokumentu Zapytanie.

21_2020_zapytanie

21_2020_załączniki