ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 21/2021-ARG – Profesjonalne usługi doradcze/ publikacja pytań 08/04/2021

W związku z realizacją projektu:

– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Profesjonalne usługi doradcze związane z przygotowaniem specyfikacji zanieczyszczenia oraz przeprowadzenie analizy luk dla pakietu danych CMC w programie badawczym OATD-02.

21_2021_ARG_Zapytanie

21_2021_ARG_Załączniki_1_2_3_4_PL

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego zamieszczamy odpowiedzi na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie zapytań tj. 08/04/2021:

Zapytanie 21_2021 pytania i odpowiedzi