ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 19/2021-ARG – Badanie kliniczne pierwszej fazy typu ‘First in Human’ – aktualizacja z 26.07.2021

W związku z realizacją projektu:
– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla związku OATD-02

19_2021_Zapytanie_PL

19_2021_Załączniki_1_2_3_4_PL

W dniu 30.06.2021 Zamawiający dokonał aktualizacji Załącznika 1 w wersji PL dodając w tabeli wykropkowane miejsca do wpisania sum częściowych oraz aktualizacji Załączników 1-2 w wersji ENG dodając w tabeli wykropkowane miejsca do wpisania sum częściowych, jak również poprawiając tłumaczenia (zmiany tłumaczeń zaznaczono kolorem zielonym). Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

19_2021_Załączniki_1_2_3_4_PL_aktualizacja 30.06.2021

Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania jakie pojawiły się do wyznaczonego terminu. Odpowiedzi na pytania udzielane przez Zamawiającego stanowią integralną część dokumentacji dotyczącej postępowania ofertowego. Termin na składanie ofert został wydłużony do 4 sierpnia 2021 do godz. 23:59. Zmianę terminu zaznaczono w zaproszeniu kolorem czerwonym.

Questions to the Request for Proposal No. 19_2021 – ARG

19_2021_Zapytanie_PL_aktualizacja z 26.07.2021