ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 19/2020 – DUBs – Jednorazowy zakup Automatycznego Licznika i Analizatora Komórek – aktualizacja dokumentacji oraz przedłużenie terminu składania ofert do 08/04/2020

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Jednorazowy zakup Automatycznego Licznika i Analizatora Komórek wg załączonej specyfikacji.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w treści dokumentu Zapytanie.

19_2020_zapytanie

19_2020_załączniki

19_2020_pytania i odpowiedzi

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 został dodany punkt 11 dotyczący oferowanego przez Dostawcę terminu realizacji zamówienia. Dokonano również zmiany zapisu dotyczącego kar umownych w punkcie IX ppkt. 3 lit. A) Zapytania. Zamawiający wydłuża tym samym termin na składanie ofert do dnia 08/04/2020 do godz.: 23:59. Zmiany w Zapytaniu zaznaczono kolorem czerwonym.

19_2020_zapytanie_aktualizacja z dn.02.04.2020

19_2020_załączniki_aktualizacja z dn.02.04.2020

This site is registered on wpml.org as a development site.