ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 16/2019 – YKL-40 – Alpha Screen

W związku z realizacją projektu:

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa materiałów do analizy oddziaływań biomolekuł w technologii alpha screen przez okres maksymalnie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

16_2019_zapytanie

16_2019_załaczniki