ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 15/2021-YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs – Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych w Łodzi i w Warszawie oraz laboratorium biologicznego w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne – aktualizacja dokumentacji 24.03.2021/aktualizacja dokumentacji 01.04.2021/publikacja pytań 08/04/2021

W związku z realizacją projektów:

– YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
– PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089)
– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
– DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” ( POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych w Łodzi i w Warszawie oraz laboratorium biologicznego w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne dostawa 3x w tygodniu ( bądź mniej) oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, przez 17 miesięcy od daty podpisania umowy.

15_2021_Zapytanie

15_2021_Załączniki_1_2_3_4

W dniu 24.03.2021 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania ofertowego w przedmiocie usunięcia dwóch pozycji z Pakietu 3 w Części 6: Rozpuszczalniki i odczynniki do HPLC i HPLC-MS dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie.

Powyższe zmiany dotyczą:
pozycji 39: Medium do wolumetrycznego oznaczania wody metodą Karla Fischera (oparty na etanolu, bez imidazolu) oraz
pozycji 42: Anolit do kulometrycznego oznaczania wody metodą Karla Fischera (oparty na metanolu, bez imidazolu), do naczyń z diafragmą i bez diafragmy

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający załącza skorygowany w dniu 24.03.2021 dokument Zapytania oraz Załączniki. Zmiany zostały zaznaczone w Zapytaniu kolorem czerwonym.

15_2021_Zapytanie_aktualizacja 24.03.2021

15_2021_Załączniki_1_2_3_4_aktualizacja 24.03.2021

W dniu 01.04.2021 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania ofertowego w przedmiocie doprecyzowania opisu 4 pozycji z Pakietu 4 w Części 1: Odczynniki laboratoryjne dla laboratorium biologicznego w Warszawie

Powyższe zmiany dotyczą pozycji: 40,51,60,66

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający załącza skorygowany w dniu 01.04.2021 dokument Zapytania oraz Załączniki. Zmiany zostały zaznaczone w Zapytaniu kolorem czerwonym.

15_2021_Zapytanie_aktualizacja 01.04.2021

15_2021_Załączniki_1_2_3_4_aktualizacja 01.04.2021

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego zamieszczamy odpowiedzi na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie zapytań:

15_2021_pytania i odpowiedzi