ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 14/2022–DUBs – Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań nad właściwościami immunomodulującymi innowacyjnych związków

W związku z realizacją projektu:

  • DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań nad właściwościami immunomodulującymi innowacyjnych związków rozwijanych przez Molecure oraz interpretacje danych z różnych źródeł i badań pod kątem aktywności biologicznej, profilu farmakologicznego i mechanizmów działania kandydatów na leki.