ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 11/2022–YKL-40 – Analiza interakcji białek YKL40/BRP39 z ligandami cukrowymi – aktualizacja z dn. 05.05.2022

W związku z realizacją projektu:
– YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Analiza interakcji białek YKL40/BRP39 z ligandami cukrowymi jako element badań nad charakterystyką związków zapasowych

W dniu 05.05.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji Zaproszenia do składania ofert nr 11/2022 – YKL-40 oraz Załącznika nr 1. Zmiany znaczono kolorem czerwonym. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.