ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 10/2020–ARG–Usługa badawcza

W związku z realizacją projektu:

– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Usługę polegającą na analizie kinetyki oddziaływania związku drobnocząsteczkowego z białkiem metodą SPR z użyciem systemu Biacore S200.

10_2020_Zapytanie

10_2020_Załączniki_1_2_3_4