ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/2021-ARG/PRECIOUS/YKL-40/DUBs- Sukcesywna dostawa drobnego, szklanego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów chemicznych w Warszawie i Łodzi oraz laboratorium biologicznego w Warszawie – aktualizacja 11.01.2021

W związku z realizacją projektów:

– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
– PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089)
– YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
– DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” ( POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

„ Sukcesywną dostawę drobnego, szklanego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów chemicznych w Warszawie i Łodzi oraz laboratorium biologicznego w Warszawie dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy”.

1_2021_Zapytanie

1_2021_Załączniki_1_2_3_4

W dniu 11 stycznia 2021 Zamawiający wprowadza zmianę dotyczącą omyłki pisarskiej w postaci korekty adresu e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt w zakresie Pakietu 4. Zmianę zaznaczono na czerwono w zapytaniu ofertowym. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. Załączniki nie zostały zmienione.

1_2021_Zapytanie_Aktualizacja 11_01_2021

1_2021_Prośba o udostępnienie wzoru umowy

umowa_dostawy_sukcesywne_wzór