ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2018 – IBD/IPF

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 08/01/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2018 – IBD/IPF

 W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

 Zaopatrzenie laboratorium biologii molekularnej w substraty dla chitynaz wykorzystywane w testach enzymatycznych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]