ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 01/2023-DUBs – Usługi badawcze z zakresu analizy Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR – AKTUALIZACJA Z 11.01.2023 wraz z publikacją PYTAŃ I ODPOWIEDZI

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Usługi badawcze z zakresu analizy Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR dla laboratorium chemicznego w Łodzi przez okres 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy

01_2023_Zapytanie

01_2023_Zalaczniki_1_2_3_4

W dniu 11.01.2023 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania (punktu IV.2 A) w związku z nadesłanymi pytaniami, które załączamy poniżej wraz z odpowiedziami. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Termin składania ofert został wydłużony do 13/01/2023 do godz.: 23:59:59.

01_2023_Zapytanie_aktualizacja 11-01-2022

01_2023_Pytania i Odpowiedzi