Zakończenie postępowania nr 53/2020-SARCO bez wyboru najkorzystniejszej oferty

W dniu 5 listopada 2020 Zamawiający podpisał wyłączną umowę licencyjnej z firmą Galapagos NV na globalne prawa do rozwoju i komercjalizacji OATD-01 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc (IPF) i innych chorób o podłożu zwłóknieniowym. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, od 5 listopada Galapagos przejęło odpowiedzialność za dalszy rozwój OATD-01. Tym samym Zamawiający, działając na podstawie zapisów pkt III.3 Zaproszenia do składania ofert, pozostawia postępowanie nr 53/2020-SARCO bez wyboru najkorzystniejszej oferty.