Publikacja OncoArendi Therapeutics wyróżniona przez amerykański Journal of Medicinal Chemistry  

Kolegium redakcyjne Journal of Medicinal Chemistry (jednego z czołowych międzynarodowych czasopism naukowych w dziedzinie chemii medycznej) zaakceptowało nową publikację autorstwa naukowców OncoArendi Therapeutics o odkryciu i rozwoju związku OATD-01. Kolegium redakcyjne Journal of Medicinal Chemistry (jednego z czołowych międzynarodowych czasopism naukowych w dziedzinie chemii medycznej) zaakceptowało nową publikację autorstwa naukowców OncoArendi Therapeutics o odkryciu i rozwoju związku OATD-01.OATD-01 jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem chitynaz, który niedawno zakończył badania I fazy klinicznej i kontynuuje rozwój jako kliniczny kandydat w leczeniu sarkoidozy, idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) oraz potencjalnie innych chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym. 

Publikacja w Journal of Medicinal Chemistry dotyczy współprowadzonych przez pracowników OncoArendi badań w ramach programu chemii medycznej, który doprowadził do odkrycia OATD-01. Ponadto manuskrypt w szczegółowy sposób opisuje właściwości farmakokinetyczne i farmakologiczne związku oraz prezentuje pakiet danych przedklinicznych w modelu IPF, z eksperymentów przeprowadzonych w OncoArendi oraz w specjalistycznej zewnętrznej firmie typu CRO w Japonii.  

Journal of Medicinal Chemistry jest bez wątpienia jednym z najlepszych na świecie czasopism naukowych w dziedzinie odkrywania i rozwoju leków drobnocząsteczkowych. The Drug Annotations Series (integralna część czasopisma, w której zawarta zostanie publikacja naukowców OncoArendi), prezentuje najważniejsze i najbardziej innowacyjne związki, które mają największy potencjał w terapii chorób o niezaspokojonej potrzebie klinicznej. Od inicjacji Drug Annotations Series, która miała miejsce ponad 15 lat temu, tylko 55 związków – kandydatów na leki, otrzymało takie wyróżnienie. Dlatego jesteśmy niezwykle dumni, że opracowany przez naszych naukowców związek OATD-01 został wybrany przez redaktor Wendy Young, PhD (Senior VP, Small Molecule Drug Discovery, Genentech) do tej bardzo prestiżowej i cenionej w branży serii artykułów mówi dr Rafał Kamiński, Członek Zarządu i Dyrektor Naukowy OncoArendi Therapeutics S.A. 

To bardzo ważny kamień milowy dla OncoArendi Therapeutics, ponieważ nasza publikacja prezentuje nie tylko wysoki poziom naukowy, ale przede wszystkim dokumentuje jakość naszych programów rozwoju leków, porównywalną z wiodącymi, światowymi firmami farmaceutycznymi. Tym samym staliśmy się graczem o jeszcze bardziej ugruntowanej pozycji na globalnej scenie biotechnologicznej i silnie zaznaczyliśmy naszą pozycję lidera w dziedzinie inhibitorów chitynaz dodaje dr Rafał Kamiński. 

Dane opublikowane w tym artykule są wynikiem kilku lat ciężkiej pracy i poświęcenia utalentowanych naukowców i współpracowników OncoArendi. Chciałbym podziękować za ich pasję i wszystkie wysiłki, docenione przez redakcję czasopisma, która wybrała nasz manuskrypt do tak prestiżowego wyróżnienia mówi dr Adam Gołębiowski, autor korespondencyjny, Senior Research Fellow oraz jeden ze współzałożycieli OncoArendi Therapeutics S.A.  

Badania naukowe prowadzące do odkrycia i rozwoju OATD-01 były współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów POIR: Badanie przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit i „Opracowanie kandydata na lek „firstin-classw terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę) oraz przez Narodowy Instytut Zdrowia w USA (National Institutes of Health) – SBIR „Opracowanie kwaśnego inhibitora chitynazy ssaków w leczeniu astmy”.

Publikacja jest dostępna pod linkiem: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.0c01179#

*** 

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju
i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych
ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r. 

Więcej informacji: https://oncoarendi.com/ 

Twitter: @oncoarendi 

Dodatkowych informacji udziela: 

Kontakt dla mediów: 

Michał Wierzchowski, cc group 

tel. +48 531 613 067 

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl  

Kontakt dla inwestorów: 

Katarzyna Mucha, cc group 

tel. +48 697 613 712 

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl