OncoArendi Therapeutics zawarło umowę opcji na licencję wyłączną z Uniwersytetem Michigan (University of Michigan)

  • Umowa opcji dotyczy nieograniczonej terytorialnie licencji wyłącznej na dalszy rozwój inhibitorów nowego białka o działaniu przeciw-włóknieniowym
  • Wzmocnienie portfela projektów spółki w obszarze chorób włóknieniowych, w tym idiopatycznego włóknienia płuc (IPF)

11 marca 2022 r. – OncoArendi Therapeutics S.A. (”OncoArendi”; GPW: OAT) ogłosiła zawarcie umowy opcji na licencję wyłączną z Innovation Partnerships z Uniwersytetu Michigan (U-M) w celu opracowania nowych inhibitorów drobnocząsteczkowych nieujawnionego białka w leczeniu chorób włóknieniowych. Nowe inhibitory zostały wstępnie opracowane i zweryfikowane w wyniku długotrwałej współpracy badawczej z Uniwersytetem Stanowym Michigan (MSU). Uniwersytet Michigan zawarł umowę opcji licencyjnej z OncoArendi w imieniu zarówno własnym jak i MSU.

  • Umowa opcji dotyczy nieograniczonej terytorialnie licencji wyłącznej na dalszy rozwój inhibitorów nowego białka o działaniu przeciw-włóknieniowym
  • Wzmocnienie portfela projektów spółki w obszarze chorób włóknieniowych, w tym idiopatycznego włóknienia płuc (IPF)

11 marca 2022 r. – OncoArendi Therapeutics S.A. (”OncoArendi”; GPW: OAT) ogłosiła zawarcie umowy opcji na licencję wyłączną z Innovation Partnerships z Uniwersytetu Michigan (U-M) w celu opracowania nowych inhibitorów drobnocząsteczkowych nieujawnionego białka w leczeniu chorób włóknieniowych. Nowe inhibitory zostały wstępnie opracowane i zweryfikowane w wyniku długotrwałej współpracy badawczej z Uniwersytetem Stanowym Michigan (MSU). Uniwersytet Michigan zawarł umowę opcji licencyjnej z OncoArendi w imieniu zarówno własnym jak i MSU.

OncoArendi wykorzystuje unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej do odkrywania i rozwoju nowych leków o potencjale pierwszych w swojej klasie (ang. first-in-class) do wykorzystania w terapii nieuleczalnych chorób poprzez modulację funkcji RNA i nowych białek.

„Współpraca z Uniwersytetem Michigan, jedną z wiodących instytucji badawczych na świecie, jest dla nas szansą na dalszy rozwój dzięki połączeniu kompetencji Uniwersytetu Michigan w identyfikowaniu nowych celów biologicznych w potencjalnej terapii chorób włóknieniowych z doświadczeniem OncoArendi w zakresie rozwoju leków małocząsteczkowych w tym obszarze terapeutycznym” – powiedział Nicolas Beuzen, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu OncoArendi Therapeutics S.A. „W OncoArendi kontynuujemy rozwój innowacyjnego portfela związków drobnocząsteczkowych, które modulują funkcje nowych celów białkowych, zaangażowanych w procesy zapalne, włóknieniowe i nowotworowe” – dodaje.

Zgodnie z warunkami umowy OncoArendi potwierdzi określone właściwości szeregu selektywnych inhibitorów małocząsteczkowych, ukierunkowanych na nowy cel terapeutyczny w chorobach włóknieniowych. Na mocy umowy opcji Spółka uzyskała jednostronne prawo do uruchomienia wyłącznej, globalnej licencji na te inhibitory.

„Cieszymy się z nawiązania współpracy ze spółką OncoArendi, która dowiodła już swoich wysokich kompetencji, odnosząc sukcesy w rozwoju przedklinicznym i klinicznym a także w obszarze komercjalizacji cząsteczek w obszarze chorób włóknieniowych” – mówi Bryce Pilz, Executive Director Licensing and Strategic Alliances na University of Michigan Innovation Partnerships. „Uniwersytet Michigan oraz Uniwersytet Stanowy Michigan są zaangażowane w inicjatywy, które pozytywnie wpływają na społeczeństwo i wspólnie z OncoArendi mamy nadzieję przyczynić się do istotnego rozwoju potencjalnie przełomowych terapii w leczeniu tych niezaspokojonych potrzeb medycznych” – dodaje Bryce Pilz.

Wiodące cząsteczki oddziałujące na odkryty nowy cel terapeutyczny wykazały znaczącą skuteczność w licznych zwierzęcych modelach chorób włóknieniowych, w tym we włóknieniu płuc, a także potwierdziły złagodzenie przebiegu choroby w porównaniu z obecnym standardem leczenia.

„Jestem przekonany, że dzięki naszym kompetencjom w chemii medycznej i biologii, w pełni wykorzystamy potencjał terapeutyczny cząsteczek blokujących ten nowy cel poprzez efektywną optymalizację związków wiodących. Współpraca z Uniwersytetem Michigan, podobnie jak z innymi naszymi partnerami naukowymi, jest kluczowa dla budowy i dalszego wzmocnienia oraz wzbogacenia naszego portfela projektów first-in-class” – dodaje Adam Gołębiowski, Członek Zarządu, VP Research Chemistry i współzałożyciel OncoArendi Therapeutics S.A.

***

O firmie OncoArendi

OncoArendi Therapeutics S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i doprowadzająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej do poszukiwania i opracowywania najlepszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które bezpośrednio modulują RNA i cele białkowe w terapii wielu nieuleczalnych chorób.

OncoArendi wygenerowało zróżnicowane portfolio dziewięciu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), który posiada znaczące doświadczenie w badaniu struktury i funkcji RNA.

Najbardziej zaawansowanym związkiem OncoArendi jest OATD-02, doustny, silny i selektywny, pierwszy w swojej klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do leczenia raka, który zgodnie z oczekiwaniami przejdzie do fazy 1 badań klinicznych w drugiej połowie 2022 roku.

Firma OncoArendi zawarła z Galapagos umowę o wyłącznej współpracy i licencji na globalny rozwój i komercjalizację leku OATD-01 firmy OncoArendi. OATD-01 (GLPG4716) jest gotowym do fazy 2 inhibitorem chitotriozydazy/kwaśnej chitynazy ssaków (CHIT1/AMCase) przeznaczonym do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) i innych chorób z elementami zwłóknienia.

Siedziba i laboratoria OncoArendi znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi, a Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: OAT).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach https://oncoarendi.com/en/ LinkedIn: @OncoArendi Therapeutics | Twitter: @oncoarendi | YouTube: @ OncoArendi Therapeutics

Informacje o Innovation Partnerships University of Michigan

Innovation Partnerships, jednostka działająca w ramach Biura Wiceprezesa ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Michigan, jest głównym punktem kontaktowym dla naukowców z U-M, którzy chcą zwiększyć wpływ swojej pracy poprzez nawiązanie kontaktu z sektorem prywatnym. Zespół ekspertów Innovation Partnerships pomaga zwiększyć wpływ badań naukowych U-M poprzez sponsorowaną przez korporacje współpracę badawczą, strategie licencjonowania i własności intelektualnej oraz kontakty z mentorami biznesowymi, przedsiębiorcami i inwestorami mającego na celu wspieranie tworzenia nowych firm.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://innovationpartnerships.umich.edu.

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712