OncoArendi Therapeutics wprowadza zmiany korporacyjne w kierunku dalszego uzupełniania kompetencji naukowych i zarządczych

OncoArendi Therapeutics wprowadza zmiany korporacyjne w kierunku dalszego uzupełniania kompetencji naukowych i zarządczych

W dniu 28 stycznia br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o poszerzeniu składu Zarządu o specjalistów z dużym doświadczeniem naukowym i biznesowym. Skład Zarządu Spółki zostanie uzupełniony dwoma doświadczonymi naukowcami. Nowymi Członkami Zarządu zostaną: powołany na stanowisko VP Research Chemistry dr Adam Gołębiowski, który jest współzałożycielem i akcjonariuszem OncoArendi oraz powołany na stanowisko VP Research Biology dr Zbigniew Zasłona, który aktualnie pełni w OncoArendi funkcję Dyrektora Biologii. Skład Zarządu uzupełni również Agnieszka Rajczuk‑Szczepańska, która sprawuje w Spółce funkcję Dyrektor HR i ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii rozwojowych oraz pełnieniu funkcji w zarządach spółek.

OncoArendi Therapeutics wprowadza zmiany korporacyjne w kierunku dalszego uzupełniania kompetencji naukowych i zarządczych

W dniu 28 stycznia br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o poszerzeniu składu Zarządu o specjalistów z dużym doświadczeniem naukowym i biznesowym. Skład Zarządu Spółki zostanie uzupełniony dwoma doświadczonymi naukowcami. Nowymi Członkami Zarządu zostaną: powołany na stanowisko VP Research Chemistry dr Adam Gołębiowski, który jest współzałożycielem i akcjonariuszem OncoArendi oraz powołany na stanowisko VP Research Biology dr Zbigniew Zasłona, który aktualnie pełni w OncoArendi funkcję Dyrektora Biologii. Skład Zarządu uzupełni również Agnieszka Rajczuk‑Szczepańska, która sprawuje w Spółce funkcję Dyrektor HR i ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii rozwojowych oraz pełnieniu funkcji w zarządach spółek.

Bardzo się cieszę, że do Zarządu OncoArendi dołączą specjaliści oraz eksperci w swoich dziedzinach, których doświadczenie i wiedza poszerzy kompetencje obecnego składu Zarządu. Niezwykle cennym atutem, który wnoszą nowi członkowie Zarządu, jest także ich kompleksowa wiedza o Spółce. Wspólnie tworzymy komplementarny zespół, który umożliwi nam efektywną realizację przyjętej strategii  – mówi Marcin Szumowski.

Dr Adam Gołębiowski – współzałożyciel i akcjonariusz OncoArendi. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu programami badawczo-rozwojowymi z udokumentowanymi sukcesami w projektowaniu nowych leków. W roku 1987 ukończył doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN a następnie staż podoktorski na Wayne State University, Michigan, USA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kierowaniu grupami chemicznymi prowadzącymi badania nad nowymi lekami (drug discovery). W latach 1989-2006 kierował grupami chemików medycznych i programami badawczymi w Procter & Gamble Pharmaceuticals a następnie w latach 2006-2012 w Institutes for Pharmaceutical Discovery (IPD) w Connecticut, USA. Autor ponad 30 patentów, 100 prac oryginalnych, artykułów przeglądowych i książek.

Dr Zbigniew Zasłona – obecnie w OncoArendi pełni funkcję Dyrektora Biologii. Obronił doktorat w 2010 na Uniwersytecie Giessen i Marburg Lung Center w Niemczech, badając mechanizmy modulujące odporność wrodzoną w kontekście zapalenia płuc. Po uzyskaniu doktoratu, kontynuował prace na stażu podoktorskim na Uniwersytecie Michigan w USA, gdzie skupił się na badaniach farmakologicznych receptorów GPCR, a w szczególności lipidowych mediatorów zapalenia. Od 2015 roku był pracownikiem naukowym w Trinity College Dublin (Irlandia) na wydziale Biochemii i Immunologii, a także w nowo powstałej firmie biotechnologicznej Sitryx, gdzie był odpowiedzialny za programy opracowania leków przeciwzapalnych. Dr Zasłona jest uznanym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie procesów zapalnych i chorób płuc, wielokrotnie zapraszanym na wykłady na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Agnieszka Rajczuk-Szczepańska – pełni funkcję Dyrektor HR. Ma ponad 25 lat doświadczenia w obszarze HR, w tym ponad 10 lat na stanowiskach menedżerskich. Jako Dyrektor HR odpowiadała między innymi za procesy rekrutacji, on-boardingu, motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników, oceny kompetencji i zarządzania rozwojem talentów, zarządzania efektywnością pracy czy budowania zaangażowania pracowników. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia o specjalności organizacja i zarządzanie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania kadrami oraz prawa pracy na Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Jest współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia HR w Polsce.

Ostatnio Spółka OncoArendi zatrudniła także dr Samsona Funga na stanowisko Chief Medical Officer.

 ***

OncoArendi to firma biotechnologiczna odkrywająca i doprowadzająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej do poszukiwania i opracowywania najlepszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które bezpośrednio modulują RNA i cele białkowe w terapii wielu nieuleczalnych chorób.

Światowej klasy technologie chemii medycznej pozwoliły firmie OncoArendi na wygenerowanie zróżnicowanego portfolio i dziewięciu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), który posiada znaczące doświadczenie w badaniu struktury i funkcji RNA.

Firma OncoArendi zawarła z Galapagos umowę o wyłącznej współpracy i licencji na globalny rozwój i komercjalizację leku OATD-01 firmy OncoArendi. OATD-01 jest gotowym do fazy 2 inhibitorem chitotriozydazy/kwaśnej chitynazy ssaków (CHIT1/AMCase) przeznaczonym do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) i innych chorób z elementami zwłóknienia.

Siedziba i laboratoria OncoArendi znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi, a Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: OAT).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach https://oncoarendi.com/en/ LinkedIn: @OncoArendi Therapeutics | Twitter: @oncoarendi | YouTube: @ OncoArendi Therapeutics

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl