ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. ogłosiła zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki na przełomie marca i kwietnia br. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

OFERTA

Planowana pierwsza oferta publiczna akcji Spółki OncoArendi Therapeutics S.A. będzie obejmować wyłącznie akcje nowej emisji w ilości nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 sztuk. Założyciele Spółki oraz znaczący akcjonariusze zadeklarowali brak sprzedaży akcji przez okres 360 dni od dnia pierwszego notowania. Oferta publiczna zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Intencją Spółki jest przydzielenie około 90% akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym i około 10% akcji oferowanych inwestorom detalicznym.

Przeprowadzenie oferty jest planowane na przełomie marca i kwietnia 2018 roku, jednak ostateczna decyzja dotycząca harmonogramu uzależniona będzie m.in. od terminu zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF i sytuacji panującej na rynku. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty zostaną zawarte w prospekcie emisyjnym, który udostępniony zostanie do publicznej wiadomości po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Pełna treść komunikatu prasowego znajduje się poniżej:

IPO – komunikat prasowy

MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB INNEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]