OncoArendi Therapeutics S.A. jest obecne na historycznej Polskiej Wystawie Gospodarczej.

Pierwsza część Polskiej Wystawy Gospodarczej, będąca zapowiedzią jej głównej odsłony w 2019 r., wyeksponowana zostanie w okresie od 28. września do 28. października 2018 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Więcej info www.pwg.prezydent.pl/

Polska Wystawa Gospodarcza 2018-2019 jest pierwszą w pełni zrealizowaną, nawiązującą do idei z 1929 roku, wystawą popularyzującą osiągnięcia polskiej gospodarki. To wyjątkowy projekt wystawienniczy, zainicjowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wystawa w nowoczesny, zaadresowany do szerokiego grona odbiorców sposób, opowie o historii ostatniego 100-lecia polskiej gospodarki oraz przedstawi sukcesy polskiej myśli technicznej i technologicznej.

Jeden z pięciu filarów naszej gospodarki to Nowe Technologie  – rozwój biotechnologii, cyfryzacji, nowych zaawansowanych materiałów i rozwiązań pojawiających się we wszystkich dziedzinach nauki. Osiągnięcia OncoArendi Therapeutics mają istotny wpływ na rozwój polskiej biotechnologii. Firma jest Laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Badania i Rozwój.