OncoArendi Therapeutics rozszerza potencjał Platformy Chitynazowej

Spółka OncoArendi rozwija związek OATD-01 jako kandydata na lek w terapii nieuleczanych chorób zapalnych i włóknieniowych. Badania kliniczne u pacjentów muszą być jednak poprzedzone szeregiem badań przedklinicznych, w tym badań toksyczności przewlekłej. Dlatego Spółka zleciła je firmie Charles River (USA), która jest wiodącym CRO (ang. Contract Research Organization) specjalizującym się badaniach toksykologicznych. Właśnie zakończył się 6 i 9 miesięczny okres podawanie związku OATD-01, odpowiednio u szczurów i psów. Obecnie trwa kilkunastotygodniowa faza regeneracji zwierząt po podawaniu związku (ang. recovery). Wstępne raporty z tych badań spodziewane są na koniec stycznia 2021 roku, natomiast raporty końcowe będą przedstawione Spółce w drugiej połowie 2021. Należy podkreślić, że ukończone wcześniej 17-tygodniowe badania toksykologiczne (również wykonane przez  Charles River), pozwolą na rozpoczęcie badań Fazy IIa u pacjentów z sarkoidozą już na początku przyszłego roku.

Spółka OncoArendi rozwija związek OATD-01 jako kandydata na lek w terapii nieuleczanych chorób zapalnych i włóknieniowych. Badania kliniczne u pacjentów muszą być jednak poprzedzone szeregiem badań przedklinicznych, w tym badań toksyczności przewlekłej. Dlatego Spółka zleciła je firmie Charles River (USA), która jest wiodącym CRO (ang. Contract Research Organization) specjalizującym się badaniach toksykologicznych. Właśnie zakończył się 6 i 9 miesięczny okres podawanie związku OATD-01, odpowiednio u szczurów i psów. Obecnie trwa kilkunastotygodniowa faza regeneracji zwierząt po podawaniu związku (ang. recovery). Wstępne raporty z tych badań spodziewane są na koniec stycznia 2021 roku, natomiast raporty końcowe będą przedstawione Spółce w drugiej połowie 2021. Należy podkreślić, że ukończone wcześniej 17-tygodniowe badania toksykologiczne (również wykonane przez  Charles River), pozwolą na rozpoczęcie badań Fazy IIa u pacjentów z sarkoidozą już na początku przyszłego roku.

„Ukończenie z sukcesem 6 i 9 miesięcznych badań toksykologicznych może umożliwić w przyszłości dawkowanie związku OATD-01 przez dowolnie długi czas pacjentom w innych wskazaniach, które stanowią przedmiot zainteresowania OncoArendi, tj. chorobach w których blokowanie celu terapeutycznego (chitynaz) przez związek OATD-01 może wywoływać efekt leczniczy. Taką chorobą, na którą na świecie cierpi dziesiątki milionów ludzi, a na którą nadal nie ma żadnego zatwierdzonego leku, jest niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis, NASH)” – powiedział dr Rafał Kamiński, Członek Zarządu i Dyrektor Naukowy OncoArendi Therapeutics S.A.

OncoArendi właśnie otrzymało bardzo korzystne wyniki z badania przedklinicznego przeprowadzonego przez renomowaną firmę Sanyal Biotechnology (USA), która współpracuje z szeregiem wiodących firm farmaceutycznych rozwijających terapie w kierunku NASH. Wyniki uzyskane w mysim modelu (DIAMONDTM) jednoznacznie wskazują, że OATD-01 wykazał efekt terapeutyczny poprzez statystycznie istotną minimalizację szeregu parametrów rozwoju choroby. Podobne efekty obserwowano po podaniu innego związku  o tym samym mechanizmie działania. Należy podkreślić, że wyniki uzyskane w tym modelu stanowią niezależne potwierdzenie skuteczności terapeutycznej OATD-01 testowanego wcześniej przez firmę SMC Laboratories z Japonii w innym mysim modelu (STAMTM). Zbieżność i statystyczna istotność obu eksperymentów podkreśla potencjał OATD-01 i innych inhibitorów chitynaz w leczeniu NASH.

Pozytywne wyniki badań w obu modelach NASH oraz ukończenie 6-9 miesięcznych badań toksykologicznych budują wartość i znacznie rozszerzają potencjał terapeutyczny związków rozwijanych przez OncoArendi w Platformie Chitynazowej.

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju
i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych
ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji: https://oncoarendi.com/

Twitter: @oncoarendi

Dodatkowych informacji udziela:

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl