OncoArendi rozwija się dzięki realizacji kolejnych założeń strategii i rozpoczyna dwa nowe programy drug discovery w dotychczasowych platformach badawczych

Zgodnie z opublikowaną w marcu br. strategią spółka OncoArendi Therapeutics S.A. (GPW: OAT) poszerzyła swoje platformy odkrywania innowacyjnych leków, a tym samym portfolio projektów, rozpoczynając dwa nowe programy badawcze: CHIT1 SELECTIVE w nowych zastosowaniach leczniczych oraz nowy program w platformie deubikwitynazowej (DUBs) rozwijanej we wskazaniach onkologicznych. Te działania wpisują się w określone na najbliższe lata plany dynamicznego rozwoju i rozszerzania działalności o nowe cele terapeutyczne.

Zgodnie z opublikowaną w marcu br. strategią spółka OncoArendi Therapeutics S.A. (GPW: OAT) poszerzyła swoje platformy odkrywania innowacyjnych leków, a tym samym portfolio projektów, rozpoczynając dwa nowe programy badawcze: CHIT1 SELECTIVE w nowych zastosowaniach leczniczych oraz nowy program w platformie deubikwitynazowej (DUBs) rozwijanej we wskazaniach onkologicznych. Te działania wpisują się w określone na najbliższe lata plany dynamicznego rozwoju i rozszerzania działalności o nowe cele terapeutyczne.

Selektywny inhibitor CHIT1 będzie rozwijany jako potencjalna terapia niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH, ang. non-alcoholic steatohepatitis) i / lub w szerokim spektrum chorób neurologicznych, które charakteryzują się nadmierną aktywacją komórek zapalnych (ang. neuroinflammation). Postęp prac w tym obszarze terapeutycznym jest uwarunkowany możliwością optymalizacji rozwijanych związków pod kątem przenikalności bariery krew-mózg.

Drugi z nowych programów badawczych, uruchomiony w platformie DUBs, bazuje na doświadczeniu zbudowanym wcześniej przez Spółkę w tym obszarze i w naturalny sposób poszerza pulę celów terapeutycznych z rodziny enzymów – proteaz specyficznych dla ubikwityny (USP, ang. ubiquitine-specific proteases). Hamowanie aktywności nowo wybranego enzymu z grupy USP (nazwa specyficznego białka – celu terapeutycznego nie jest ujawniona na tym etapie) otwiera możliwość innowacyjnego i unikalnego podejścia terapeutycznego w immuno-onkologii.

„Poszerzanie naszego portfolio badawczego w zakresie odkrywania nowych leków o nowe programy stanowi naturalną kontynuację rozwoju już istniejących platform, w których od lat budujemy unikalne doświadczenie naukowe i badawcze. Program selektywnych inhibitorów CHIT1 SELECTIVE jest kolejnym krokiem w rozwoju platformy chitynazowej i daje szanse na jeszcze szersze wykorzystanie możliwości, jakie daje Spółce umowa o współpracy z Galapagos. Z kolei nowy program w platformie DUBs pozwala bardziej optymalnie wykorzystać doświadczenie i talent naszych kadr, aby jak najbardziej efektywnie realizować wcześniej ogłoszoną strategię rozwoju. Widzimy, że immuno-onkologia jest i będzie jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w biotechnologii, dlatego chcemy wykorzystać tu nasze kompetencje.” – mówi Rafał Kamiński, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Naukowych OncoArendi Therapeutics.