OncoArendi realizuje założenia strategii na lata 2021-2025 w obszarze rozwoju platformy małych cząsteczek modulujących funkcje RNA

  • W dniu 16 czerwca 2021 roku Spółka podpisała umowę o współpracy naukowej z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) w obszarze odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA
  • OncoArendi rozpoczyna również negocjacje z klauzulą wyłączności z MIBMiK na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia przez MIBMiK licencji (License Execution Agreement) na unikatowe oprogramowanie bioinformatyczne (Platforma Bioinformatyczna)

W oparciu o umowę pomiędzy OncoArendi a MIBMiK rozpoczęty zostanie nowy, strategiczny obszar współpracy badawczej.  Dotyczy on rozwoju Platformy SMR, czyli platformy małych cząsteczek celujących w RNA (ang. small molecules targeting RNA). Prace nad technologią leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA są jednym z trzech filarów strategii rozwoju Spółki na lata 2021-2025.

  • W dniu 16 czerwca 2021 roku Spółka podpisała umowę o współpracy naukowej z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) w obszarze odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA
  • OncoArendi rozpoczyna również negocjacje z klauzulą wyłączności z MIBMiK na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia przez MIBMiK licencji (License Execution Agreement) na unikatowe oprogramowanie bioinformatyczne (Platforma Bioinformatyczna)

W oparciu o umowę pomiędzy OncoArendi a MIBMiK rozpoczęty zostanie nowy, strategiczny obszar współpracy badawczej.  Dotyczy on rozwoju Platformy SMR, czyli platformy małych cząsteczek celujących w RNA (ang. small molecules targeting RNA). Prace nad technologią leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA są jednym z trzech filarów strategii rozwoju Spółki na lata 2021-2025.

Planowane badania obejmą rozwój i optymalizację Platformy Bioinformatycznej i wchodzących w jej skład programów komputerowych, które będą jednocześnie wykorzystywane do odkrywania nowych związków małocząsteczkowych w ramach tej współpracy. Wartość wynagrodzenia dla MIBMiK, przewidzianego w umowie współpracy, wynosi 2,5 mln zł netto. Umowa obejmuje również deklarację OncoArendi do poniesienia nakładów na realizację zadań badawczych po stronie Spółki w kwocie co najmniej 2 mln zł.

– Technologia mRNA ma potencjał, aby stać się przełomowym podejściem terapeutycznym w leczeniu nieuleczalnych dotąd chorób. Dzięki niej możliwe będzie oddziaływanie na wiele, dotychczas niedostępnych dla tradycyjnych leków, celów biologicznych ukrytych w sekwencji ludzkiego RNA – mówimy tu o tysiącach nowych możliwości odziaływań opracowywanych przez nas przyszłych leków. Co więcej, poprzez ingerencję w funkcję RNA możemy uzyskać efekt terapeutyczny na wczesnym etapie choroby, zanim jeszcze nastąpi synteza chorobotwórczych białek. Będziemy zatem uderzać bezpośrednio w źródło choroby, zanim nastąpią jej nieodwracalne konsekwencje – mówi Rafał Kamiński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych (CSO) OncoArendi Therapeutics S.A.

Jednocześnie OncoArendi i MIBMiK rozpoczęły negocjacje w zakresie udzielenia licencji na wykorzystanie Platformy Bioinformatycznej, która usprawni i przyspieszy procesy poszukiwania i projektowania nowych leków w ramach Platformy SMR Spółki. Okres wyłączności został przez strony ustalony na 6 miesięcy i przed upływem tego czasu ma nastąpić zawarcie umowy licencyjnej (License Execution Agreement).

W okresie wyłączności negocjacyjnej zostanie przeprowadzone badanie due diligence przedmiotu licencji oraz jego walidacja, aby potwierdzić funkcjonalność przewidywania wiązania małych cząstek z fragmentami RNA in silico. W ramach wynagrodzenia za wyłączność na prowadzenie negocjacji, MIBMiK otrzyma od OncoArendi wynagrodzenie w formie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty w kwocie 100 tysięcy zł.

Rozwiązania i programy komputerowe, których dotyczyć ma licencja zostały stworzone przez Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka (LBIB), kierowane przez prof. Janusza Bujnickiego w MIBMiK. LBIB będzie również odpowiedzialne za realizację zadań badawczych powierzonych MIBMiK w ramach umowy współpracy. Prof. Janusz Bujnicki jest jednym z pionierów i liderów bioinformatyki w Polsce oraz wybitnym naukowcem zajmującym się badaniami struktury RNA oraz jego oddziaływań z innymi cząsteczkami. Grupa naukowa prof. Bujnickiego stworzyła unikatowe w skali światowej algorytmy i oprogramowanie bioinformatyczne, które są istotnym elementem odkrywania nowych leków celujących w RNA. Innowacyjność Platformy Bioinformatycznej oraz szeroka wiedza zespołu prof. Bujnickiego o strukturze i funkcji RNA daje szanse uzyskania przewagi technologicznej nad innymi firmami rozwijającymi leki drobnocząsteczkowe w oparciu o modulację funkcji RNA.

– Kluczowym elementem naszej współpracy z OncoArendi będzie zastosowanie metod komputerowych stworzonych przez mój zespół do badania oddziaływania małych cząsteczek chemicznych z RNA. Dysponujemy unikatowym oprogramowaniem i odpowiednim know-how, które umożliwią nam nie tylko wyszukanie odpowiednich cząsteczek wiążących się do zadanych celów w RNA, ale i zbadanie wpływu tego wiązania na strukturę RNA. Wspólnie z OncoArendi będziemy starać się zidentyfikować cząsteczki, których wiązanie do RNA będzie miało odpowiedni efekt funkcjonalny. – mówi prof. Janusz Bujnicki, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

–  Współpraca w obszarze rozwoju Platformy SMR daje nam wyjątkową szansę na odkrywanie i rozwój przełomowych leków przyszłości, które poprzez oddziaływanie bezpośrednio ze strukturami RNA, mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu licznych chorób. Jest to nowy trend w przemyśle biofarmaceutycznym, w którym wiele firm upatruje szansę na przełom w leczeniu farmakologicznym milionów nieuleczalnie chorych pacjentów. Poprzez rozszerzenie naszej współpracy w tym kierunku, uzyskujemy efekt synergii pomiędzy unikatową wiedzą i przełomowymi wynikami badań podstawowych Instytutu, know-how bioinformatycznym laboratorium Prof. Bujnickiego oraz naszym wieloletnim doświadczeniem i udokumentowanymi sukcesami komercyjnymi w rozwoju małych cząsteczek odziaływujących z nowymi celami biologicznymi. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie jest jednym z liderów, nie tylko w Polsce ale i na świecie, jeśli chodzi o badania i publikacje dot. biologii RNA. Nasza współpraca będzie miała bardzo ważne znaczenie w długofalowym rozwoju OncoArendi i jesteśmy przekonani, że przyczyni się do odkrycia i rozwoju innowacyjnych leków oddziaływujących z RNA – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu i Chief Executive Officer OncoArendi Therapeutics S.A.

– Misją MIBMiK jest prowadzenie badań podstawowych, których celem jest zrozumienie podłoża ludzkich chorób na poziomie molekularnym i komórkowym. Wiedza ta ma służyć społeczeństwu, aby na jej podstawie tworzyć innowacyjne metody terapeutyczne i diagnostyczne. Badania nad strukturą i funkcjami różnych typów RNA są głównym obszarem działalności kilku grup badawczych w Instytucie, a nasi naukowcy reprezentują w tej dziedzinie światowy poziom. Aby zapewnić przełożenie wyników naszych badań na zastosowania kliniczne, długofalowym priorytetem MIBMiK jest współpraca z przemysłem farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz wzmacnianie potencjału polskich firm przez dzielenie się zasobami i ekspertyzą. Tym samym, obecna współpraca z OncoArendi wpisuje się w misję i strategię rozwoju MIBMiK. – mówi prof. Marta Miączyńska, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

***

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) jest jednym z najnowocześniejszych i najwyżej ocenianych (kategoria A+) polskich instytutów badawczych w dziedzinie nauk o życiu. Zgodnie z misją Instytutu, naukowcy MIBMiK prowadzą najwyższej jakości badania podstawowe w zakresie biologii molekularnej i komórkowej oraz badania biomedyczne patogenezy chorób cywilizacyjnych w celu poszukiwania nowych strategii terapeutycznych. W ostatnich latach obszarem szczególnych zainteresowań MIBMiK stały się badania nad RNA, jego strukturą i funkcjami w organizmie. Ponadto, MIBMiK uzyskał międzynarodową renomę także dzięki badaniom w obszarach biologii strukturalnej, inżynierii białek, bioinformatyki, genomiki, biologii komórki, neurobiologii i neurodegeneracji. Co istotne, badania prowadzone są na wszystkich poziomach organizacji biologicznej tj. od atomów i cząsteczek, poprzez komórki i tkanki, do całych organizmów. MIBMiK realizuje długofalową koncepcję rozwoju naukowego, która obejmuje przełomowe kierunki badawcze i zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej ekspertyzy także dla współpracy z firmami biotechnologicznymi.

Więcej informacji pod linkiem: www.iimcb.gov.pl

 

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

 

 

 

.