OncoArendi oraz SyVento podpisały umowę dotyczącą współpracy badawczej oraz wyłączną globalną umowę licencyjną na wykorzystanie formulacji nanoliposomalnej inhibitora arginaz OATD-02

OncoArendi Therapeutics S.A. (GPW: OAT) oraz SyVento, firma specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach zamykania substancji aktywnych w nośnikach, podpisały 8 grudnia 2021 r. umowę dotyczącą wyłącznej współpracy badawczej. Jej celem jest opracowanie nowego podejścia terapeutycznego w oparciu o zaprojektowane i opracowane przez OAT inhibitory arginaz z zastosowaniem liposomów nośnika zaprojektowanego i opracowanego przez SyVento. Współpraca będzie skupiała się na wytworzeniu nowej formulacji dla cząsteczki chemicznej OATD-02, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie wartości programu. Podpisana globalna i wyłączna umowa licencyjna gwarantuje korzystanie z praw do własności intelektualnej oraz uzyskanie docelowego patentu zapewniającego ochronę nowej formulacji związku OATD-02 przez OncoArendi.

OncoArendi Therapeutics S.A. (GPW: OAT) oraz SyVento, firma specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach zamykania substancji aktywnych w nośnikach, podpisały 8 grudnia 2021 r. umowę dotyczącą wyłącznej współpracy badawczej. Jej celem jest opracowanie nowego podejścia terapeutycznego w oparciu o zaprojektowane i opracowane przez OAT inhibitory arginaz z zastosowaniem liposomów nośnika zaprojektowanego i opracowanego przez SyVento. Współpraca będzie skupiała się na wytworzeniu nowej formulacji dla cząsteczki chemicznej OATD-02, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie wartości programu. Podpisana globalna i wyłączna umowa licencyjna gwarantuje korzystanie z praw do własności intelektualnej oraz uzyskanie docelowego patentu zapewniającego ochronę nowej formulacji związku OATD-02 przez OncoArendi.

„Najnowocześniejsze nośniki liposomowe rozwijane przez spółkę SyVento mogą znacząco zwiększyć potencjał terapeutyczny OATD-02, naszego innowacyjnego związku, który poprzez hamowanie aktywności ARG1 i ARG2 jest pierwszym w klasie (ang. first-in-class) inhibitorem arginaz. Projekt w OATD-02 w formie kapsułki postępuje zgodnie z harmonogramem, a rozpoczęcie badania klinicznego u pacjentów onkologicznych planowane jest w roku 2022. We współpracy z SyVento planujemy rozwinąć nową formulację nanoliposomalną związku OATD-02 tak, aby uzyskać większe stężenie w mikrośrodowisku guza, w porównaniu do zdrowych tkanek. Dzięki temu spodziewamy się silniejszego efektu przeciwnowotworowego oraz jeszcze lepszego profilu bezpieczeństwa, co planujemy potwierdzić w kolejnych badaniach przedklinicznych, już w 2022 roku. Nasza współpraca to ważny krok w maksymalizacji wartości programu poprzez wydłużenie okresu ochrony patentowej dla OATD-02 dzięki rozwinięciu nowego, ulepszonego produktu drugiej generacji” – komentuje dr Rafał Kamiński, Członek Zarządu OncoArendi, Dyrektor ds. Naukowych.

„W SyVento wierzymy, że proponowane przez nas rozwiązania w obszarze nośników molekuł terapeutycznych (tzw. drug delivery) w połączeniu z innowacyjnymi substancjami, takimi jak te opracowywane przez OncoArendi Therapeutics, pozwolą na rozwój preparatów o bardzo wysokiej skuteczności. Nasza współpraca zakłada rozwój przedkliniczny, a docelowo wytworzenie liposomowej formulacji do badań klinicznych, będącej pierwszym polskim „nanolekiem” wyprodukowanym w oparciu o najnowocześniejsze technologie enkapsulacji substancji czynnych w standardzie cGMP” – dodaje dr Dominik Lipka, Członek Zarządu SyVento, Dyrektor R&D.

***

Informacje o OncoArendi Therapeutics

OncoArendi Therapeutics (WSE: OAT) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym i chorób nowotworowych.

Model biznesowy OncoArendi polega na odkrywaniu i rozwoju leków pierwszych lub najlepszych w swojej klasie (ang. first-in-class lub best-in-class) i licencjonowaniu praw do ich dalszego rozwoju i sprzedaży większym firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym o zasięgu globalnym.

W 2020 r. OncoArendi z sukcesem ukończyło 1 fazę kliniczną dla kandydata na lek OATD-01 – dualnego inhibitora chitynaz. W listopadzie 2020 r. OncoArendi podpisało z Galapagos NV największą w historii polskiej biotechnologii umowę o współpracy o wartości total biodollar ponad 320 mln EUR, co stanowi jednoznaczną walidację potencjału naukowego oraz modelu biznesowego Spółki.

Aktualnie strategia Spółki na lata 2021-2025 bazuje na 3 głównych obszarach: zróżnicowanym pipeline, kontynuacji współpracy z Galapagos oraz innowacyjnej platformie leków oddziaływujących z mRNA. Firma jest notowana na GPW od kwietnia 2018 r. Więcej informacji pod linkiem: www.oncoarendi.com

Informacje o SyVento

SyVento jest innowacyjną firmą biotechnologiczną działającą w obszarze nanotechnologii. Misją SyVento jest opracowywanie i produkcja w standardach cGMP systemów dostarczania leków opartych na nanonośnikach lipidowych (drug delivery system).

Działalność SyVento skupia się wokół trzech, głównych obszarów: Biotech (opracowywanie innowacyjnych nośników lipidowych dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej), Bioprotect (dostarczanie rozwiązań zwiększających aktywność środków ochrony roślin) oraz Care (dostarczanie wysoce biodostępnych surowców lub gotowych formulacji w kosmetyce profesjonalnej i suplementacji).

Firma SyVento posiada unikatowe know-how pozwalające na enkapsulację z wysoką wydajnością substancji drobnocząsteczkowych zarówno o charakterze hydrofilowym jak i hydrofobowym. Opracowany proces cechuje wysoka powtarzalność oraz skalowalność a całość produkowana jest w Polsce na nowopowstających liniach produkcyjnych w standardzie cGMP.

Zastosowanie innowacyjnych formulacji opartych na nanośnikach pozwala na znaczącą poprawę aktywności biologicznych zamykanych substancji. Dzięki opracowaniu różnych metod enkapsulacji, preparaty na bazie lipidów mogą dostarczać leki przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, immunomodulacyjne, diagnostyczne, okulistyczne, szczepionki, enzymy i kwasy nukleinowe.

SyVento rozwija również własną bibliotekę LNP (Lipid Nano Particles) dedykowaną dla kwasów nukleinowych takich jak: RNA, DNA uwzględniającą różne drogi podania (I.V. – dożylnie; I.M. – domięśniowo; S.C. – podskórnie).

Technologia, którą rozwija SyVento, znalazła zastosowanie m.in. w szczepionkach zawierających mRNA, innowacyjnych antybiotykach czy preparatach onkologicznych. Więcej informacji pod linkiem: www.syvento.com

 

Kontakt dla mediów OncoArendi:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067, e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów OncoArendi:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712, e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

 

Kontakt dla mediów SyVento:

Eliza Milewicz, FTF Columbus sp. z o.o.

tel. +48 885 067 630, e-mail: eliza.milewicz@ftfcolumbus.eu

Kontakt dla partnerów SyVento:

Piotr Kędzia, SyVento sp. z o.o.

tel. +48 697 613 712, e-mail: piotr.kedzia@syvento.com