Ogłoszenie wyników postępowania nr 76/2019 – DUBs – krystalografia

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegającej na otrzymaniu wysokooczyszczonych deubikwitynaz oraz analizy strukturalnej 10 wariantów oddziaływań uzyskanego białka w kompleksie z kluczowymi związkami w programie.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.