Ogłoszenie wyników postępowania Nr 75/2017 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/MMP9/PRECIOUS/ARG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 26/01/2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 75/2017 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/MMP9/PRECIOUS/ARG

Przedmiot zamówienia Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej przez 12 miesięcy od podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

– części 1 i 2;

Instytut Chemii Organicznej PAN

– część 3

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym instytucjom.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]