Ogłoszenie wyników postępowania NR 69/2019 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na zbadaniu oddziaływania chitynaz i białek chitynazo-podobnych z różnymi oligosacharydami pod postacią macierzy cukrów. Usługa obejmie każdorazowe badanie wysłanej próbki w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Z Biotech LLC, 12635 E. Montview Blvd, suite 214, Aurora, CO 80045, USA

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.