Ogłoszenie wyników postępowania Nr 66/2018 – IBD

Przedmiot zamówienia: Badanie in vivo aktywności inhibitora chitynaz w szczurzym modelu nieswoistego zapalania jelit (Inflammatory Bowel Disease, IBD) indukowanym kwasem 2,4,6-trinitrobenzenosulfonowym (TNBS;2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid), w którym obserwuje się zapalenie ziarniniakowe

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Creative Biolabs
45-1 Ramsey Road, Shirley,
New York, USA

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.

This site is registered on wpml.org as a development site.