Ogłoszenie wyników postępowania Nr 49/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG/SARCO/DUBs

Przedmiot zamówienia:„Sukcesywna dostawa drobnego, szklanego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów chemicznych w Warszawie i Łodzi przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.”

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty, spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Pakiet 1. Laboratorium chemiczne Discovery w Łodzi:

Część 1. Cylinder szklany dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
„CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 2. Kolby Erlenmeyera i zlewki dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 3. Kolby szklane dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
„CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 4. Krany, lejki i probówki dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 5. Linia próżniowa szklana dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi. – ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
Część 6. Viale do reaktora mikrofalowego dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi. – ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

Pakiet 2. Laboratorium chemiczne Discovery w Warszawie:

Część 1. Reduktory dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 2. Ekspansje dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 3. Korki i nasadki dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 4. Łapacze cieczy dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 5. Kolby okrągłodenne jednoszyjne dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 6. Kolby okrągłodenne gruszkowe dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 7. Kolby owalne (sercowe) dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 8. Kolby okrągłodenne dwuszyjne i trójszyjne dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 9. Kolby Erlenmayera bez szlifu dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Merck Sp. z o.o.
Część 10. Wymrażacz prosty dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 11. Wkraplacze z wyrównywaniem ciśnień dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 12. Rozdzielacze stożkowe z kranem przelotowym dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 13. Rozdzielacze stożkowe z kranem Rotaflo dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 14. Chłodnice proste i deflegmatory dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 15. Lejki filtracyjne dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 16. Lejki laboratoryjne i szufelki wagowe dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 17. Chłodnica do destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 18. Linia gazowa dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 19. Termometry do wysokich temperatur dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – nierozstrzygnięta, brak ofert
Część 20. Termometry do niskich temperatur dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie – nierozstrzygnięta, brak ofert

Pakiet 3. Laboratorium Chemiczne Development w Warszawie:

Część 1. Szkło laboratoryjne dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 2. Drobne szkło laboratoryjne dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 3. Szkło specjalistyczne dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 4. Termometry i chłodnice dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie – nierozstrzygnięta, brak ofert
Część 5. Szkło laboratoryjne dla laboratorium analitycznego Development w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 6. Szkło miarowe dla laboratorium analitycznego Development w Warszawie – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak
Część 7. Zestaw do filtracji dla laboratorium analitycznego Development w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.
Część 8. Szkło specjalistyczne robione na zamówienie według dostarczonej specyfikacji dla laboratorium Development w Warszawie – VWR International Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty powyższym oferentom.