Ogłoszenie wyników postępowania nr 38/2021- ARG

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla związku OATD-02.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

UAB Biomapas, K. Donelaicio str. 60, LT-44248 Kaunas, Litwa

Całkowita wartość netto zamówienia: 2 909 586,50 EUR (13 144 057,01 PLN)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.