Ogłoszenie wyników postępowania nr 15/2020 – IPF

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań farmakologicznych oraz tworzenia i weryfikacji strategii badawczej firmy na każdym etapie rozwoju leku, aż do pierwszych faz badań klinicznych w obszarach terapeutycznych związanych z chorobami płuc w tym Idiopatycznego Włóknienia Płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis – IPF) oraz chorobami metabolicznymi w tym niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. non-alcoholic steatohepatitis – NASH).
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Douglas W.P. Hay
278 Colket Lane, Strafford, PA 19087, USA

całkowita wartość zamówienia: 40 933 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.