Ogłoszenie wyników postępowania nr 10/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa wybranych odczynników laboratoryjnych, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5,
80-175 Gdańsk

Całkowita wartość netto zamówienia: 11 685,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.